Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

Polseal PSU 2K Poliürea Esaslı Soğuk Uygulanan Su Yalıtım Malzemesi

₺6.300

POLSEAL PSU 2K COLD POLYUREA COLD POLYUREA 2K iki bileşenli, kolay ve soğuk uygulanan poliürea sistemidir. Yüksek mekanik ve kimyasal dayanıma sahip elastik bir su yalıtım ürünüdür. Beton, metal ve mineral yüzeylere çok iyi yapışır. Hızlı kurur, servis süresi kısadır. Çatlak köprüleme özelliği vardır. Uygun hazırlanmış ve astarlanmış zeminlerde hava kabarcığı oluşturmaz.

UYGULAMA BİLGİLERİ YÜZEY HAZIRLIĞI

Uygulama yapılacak yüzeyler kuru ve temiz olmalıdır. Beton ve
kalıp artıkları mekanik olarak; yağ, gres, yakıt ve parafin atıkları
ise kimyasal çözücüler kullanılarak temizlenmelidir. Uygulanacak
olan yüzeylerde, pürüzler, çukur ve çatlaklar olmamalıdır. Bu tip
hasarlı ve sağlam olmayan yüzeyler uygun ürünler kullanılarak
tamir edilmeli ve düzeltilmelidir.
Gerekiyorsa zemin taşlama makineleri veya elmas uçlu makinelerle elden geçirilmelidir. Bu işlemlerden sonra yüzey endüstriyel
vakum aletleri ile tozdan arındırılmalıdır. Hazırlanan yüzey uygun
bir astar ile astarlanmalıdır. Çok emici beton yüzeylerde 2 kat
astar uygulaması gerekli olabilir. Alt zeminin üst yüzey tutuculuğu ortalama 1,5 N/mm2, basınç dayanımı ise minimum 25
N/mm2’yi karşılamalıdır. Uygulama sırasında zemin sıcaklığının
min. +5 oC üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. Uygulama
kalınlığı minimum 1,5 mm olmalıdır. Tüm uygulanmış alanda
malzemenin her tarafa eşit miktarlarda atıldığı ve belirli aralıklarda kalınlık ölçümü yapılarak en ideal uygulamayı sağladığını
kontrol etmek önem kazanmaktadır. Uygulanmış yüzeylerin
korunmasına (su, çiğ, toz gibi) en az 24 saat dikkat edilmelidir.
UV’ ye devamlı açık kalacak yerlerde üzerini tek katlı alifatik esaslı
poliüretan son kat ile kaplamak mükemmel sonuç verir.

Buradayız
+90 530 255 69 00