Bitüm Kauçuk Su Yalıtım Malzemeleri

Polseal BTU U.V Polimer Modifiye Bitüm Kauçuk Esaslı – Tek Bileşenli, UV Dayanımlı Elastik Su Yalıtım Malzemesi

₺5.950

Polimer modifiye bitüm kauçuk esaslı, Solventsiz, tek bileşenli, uv dayanımlı yüksek elastik, kalın su yalıtım kaplaması.

• Temel ve perde duvarlarda
• Islak mekânlarda, istinat duvarlarında
• Sızıntı suyuna, geçici veya sürekli su basıncına maruz kalan
yapı ve yapı elemanlarının korunması ve yalıtımında
• Yalıtım ve drenaj amaçlı levhaların yapıştırılmasında uygulanabilir.
• Bitümlü membran, zift, asfalt, ziftli kağıt Sıvalı tuğla, metal,
tahta, çinko, saç

• Hazırlaması ve uygulaması kolaydır.
• Solvent içermez, çevre dostudur.
• -20°C ile 200°C gibi geniş sıcaklık aralığında özelliğini kaybetmez.
• Eksiz, bütün bir kaplama sağlar.
• Düşey ve yatay zeminlerde kullanılabilir.
• Uygulandığı yüzeye iyi yapışır.
• Çatlak köprüleme özelliği vardır.

UYGULAMA VE SARFİYAT

Hazırlanan yüzeye fırça, mala, ya da sprey ile en az 2 katta
uygulanmalıdır. İlk kat uygulaması yapıldıktan sonra ikinci kat
uygulaması için tam kurumanın gerçekleşmiş olması gerekmektedir. İkinci kat ilk kata dik olacak şekilde yapılmalıdır. Verilen
tüketim miktarı 2 kat için toplam miktardır.

YÜZEYİN HAZIRLANMASI

Uygulama yapılacak yüzeyin, sağlam, kuru, temiz, gevşek
parçalardan arındırılmış olması gerekmektedir. Yüzeydeki derin
boşluklar tamir harcı ile kapatılmalıdır. İç köşeler, duvarların
birleşim yerleri pah yapılmalıdır.
Uygulama yapılacak yüzey solventsiz bitüm astar ile astarlanmalı
ve astar tam olarak kuruduktan sonra uygulamaya geçilmelidir.

ASTARLAMA

Ürün 1/5 oranında sulandırılarak astar yapılabilir. Malzeme
uygun bir fırça ile dengeli bir şekilde dağıtılarak yatay yüzeylerde
malzeme birikimine izin verilmeden uygulanmalıdır. Astarın
kuruması beklenmeli ve daha sonra asıl uygulamaya geçilmelidir.
0.25 kg/m² oranında kullanım önerilmektedir.

Buradayız
+90 530 255 69 00