Poliüretan Esaslı Kaplama ve Boyalar

Polseal SRG 1K Epoksi Esaslı İletken (Konduktif) Astar

₺4.250

İki bileşenli, düşük oranda solvent içeren akrilik poliüretan
esaslı alifatik UV koruma boyası.aPoliüretan esaslı, tek bileşenli, beton yüzeylerindeki çatlak veya
gözeneklerden sızan suyu durdurmak, çatlakları ve gevşek
oluşumları doldurmak/sabitlemek için geliştirilmiş hidrofobik
enjeksiyon reçinesidir. Suyla reaksiyona girerek yarı sert
hidrofobik bir köpük oluşturur. Düşük vizkoziteli olduğu için
beton çatlaklarına hızlı bir şekilde ve derinlemesine nüfuz
ederek su sızıntılarını veya kaçaklarını etkin bir şekilde durdurur. Tek bileşenli enjeksiyon pompasıyla uygulanır.

Çatlaklı kayaç stabilizasyonu,
Negatif yönden gelen suların durdurulmasında
kullanılır
• Temeller,
• Garajlar gibi toprakaltı yapıları,
• Tüneller ve yeraltı geçitleri,
• Atık su ve kanalizasyon sistemleri,
• Su depoları ve tankları,
• Beton perdeler,
• Su yolları ve barajlar

Çatlak veya derzlerde, serbest parçacıklar/kalıntılar temizlenmelidir. 3 mm den fazla genişlikteki sızdıran çatlakların üzeri uygun
metot/malzeme ile kapatılmalıdır. Kullanılacak paker çapına
göre 45° açı ile delikler delinir. Çatlağın düz hat olmaması
durumunda, deliklerin çatlağın her iki tarafına şaşırtmalı şekilde
delinmesi tavsiye edilir.

Islak yüzeylere aderansı mükemmeldir.
Tek bileşenli pompa yardımı ile uygulanır.
Su ile reaksiyona girerek köpük oluşturur.
Genleşme faktörü yüksektir. Ekonomiktir.
PurStop CAT katalizörü(hızlandırıcısı) ilavesi ile köpük oluşum
süresi kısaltılabilir.

Buradayız
+90 530 255 69 00