Poliüretan Esaslı Su Yalıtım Malzemeleri

Polseal KPE 2K İki Komponentli Poliüretan Elastik Su Yalıtım Kaplaması

₺5.530

İki bileşenli, poliüretan esaslı, kendiliğinden yayılan, solvent
içermeyen, mekanik ve kimyasal direnci, gerilme ve yırtılma
mukavemeti yüksek su yalıtım kaplaması.

Binaların çatı ve teraslarında, ısı izolasyonu yapılmış donatılı
meyil şapı üzerine, beton yüzeylerde, bodrum kat, su depoları,
sulama kanallarında, alçı ve betopan panellerde, su yalıtımı
amaçlı izolasyon kaplaması olarak kullanılır.

TS EN 1504-2/ Nisan 2008 Prensip 2 (MC): Nem Kontrolü:2.2
Kaplama uygulaması (C) ,
Prensip 8 (IR) Nem İçeriğini Sınırlıyarak Direnci Arttırma: 8.2
Kaplama Uygulaması (C)
Renk Beyaz- Gri (RAL renkleri)
Görünüm Mat
Direkt güneş ışığına maruz kaldığı ortamlarda renk değişimi
olabilir ancak ürünün performansını olumsuz yönde etkilemez.
Ağırlıkça Katı Madde, % 100
Yoğunluk 1,30 g/cm³
Sarfiyat 1,300 kg /m2 (1 mm kuru film
kalınlığı elde etmek için)
Ambalajı 16 kg A Bileşeni
4 kg B Bileşeni
Toplam Set: 20 kg
Alevlenme Noktası >25°C
Karışım Oranı (A / B) 4 / 1
Uygulama Yöntemleri Fırça, Rulo, Mala,Havasız
Tabanca
Karışım Ömrü 20 dakika / 25°C
Raf Ömrü 1 yıl
Katlar Arası Bekleme Süresi 25°C’de 12 saat
Kuruma Süresi 25°C’de 24 saat
Mekanik Mukavemet Zamanı 7 günden itibaren
Elastikiyet, % 200
Shore A Sertliği 45 (7 gün / 25°C)
Ekipman Temizliği Poliüretan Tiner

YÜZEY HAZIRLIĞI

Astar kat uygulamasından önce, uygulanacak yüzeyler yağdan,
tozdan, kirden arındırılmış olmalıdır. Yüzeydeki serbest parçalar,
beton yüzeylerdeki çimento şerbeti ve yapışmaya engel olan
parçalar temizlenmelidir. Astar uygulaması yapılmış yüzeyler
yüzeyin durumuna gore kuvarz kumu ile köreltilmesi gereklidir.
Bu uygulama PU 160 ın yüzeye bağlanma performasını olumlu
yönde etkileyecektir. Seramik altı PU 160 uygulamalarında
yatayda ve düşeyde ürün üzeri kuvarz kumu ile köreltilmesi
ürünün seramik yüzeye bağlanmasını sağlayacaktır.

Buradayız
+90 530 255 69 00