Bina GüçlendirmeEpoksi/Poliüretan Astarlar

Jehoel Chemical JH-200 Solventli Epoksi Astar

Solventli epoksi astarı düşük viskozitelidir iyi penetrasyon özelliğine sahiptir  yüksek yapışma dayanımına sahiptir solventlidir. Zemine tutunması sağlamdır uygulaması kolaydır katlar arası bekleme süreleri kısadır çok amaçlıdır iç ve dış mekanlarda da kullanılabilir.

Kimyasal YapıAkrilik Epoksi Reçine
RenkŞeffaf  Saydam Sıvı
YoğunlukA Bileşen: 1,10±0,02 ( g / ml )

B Bileşen: 1,03±0,02 ( g / ml )    ( EN ISO 2811-1)

Karışım: 1,10±0,02 ( g / ml )

Eğilme Mukavemeti ( 7 Gün )>30 N/mm²   ( TS EN 196-1 )
Basınç Mukavemeti ( 7 Gün )>75 N/mm²   ( TS EN 196-1 )
Betona Yapışma Mukavemeti>4 N / mm² ( Betondan Kopma ) ( TS EN 4624 )
Çeliğe Yapışma Mukavemeti>3 N / mm²   ( TS EN 4624)
Uygulama Süresi ( 23ºC , % 50 Nem )40 dk ( Hava şartlarına göre değişebilir )
Karışım Oranı2 Birim A: 1 Birim B ( Ağırlıkça )
Tam Mukavemet7 Gün

JH-200 Solventli Epoksi astarı Yüzey Kalitesi : İki bileşenli karışım 3/1 Solventli Akrilik Astar Uygulama yüzeyi her türlü toz, kir, zayıf ve oynak parçacıklardan, çimento şerbeti kalıntılarından, yağ ve gresten arındırılmış ve kuru olmalıdır. Beton alt yüzey temiz, sağlam ve yeterli basınç dayanımına sahip (en az 25 N/mm²), çekme dayanımı (pull off) en az 1.5 N/mm² olmalıdır.

Yüzey Hazırlığı Uygulama yüzeyi, en fazla yapışma dayanımını sağlamak amacıyla uygun yöntemler kullanılarak temizlenmiş olmalı.

Yüzey ve Çevre Sıcaklığı En az +4°C en fazla. +35°C

Uygulama Talimatları

Karıştırma B bileşeni A bileşenine eklendikten sonra düşük hızlı, elektrikli bir karıştırıcı (en fazla 400 dev./dak.) ile homojen bir renk elde edene kadar 3-4 dakika karıştırınız.

Uygulama Metodu / Ekipmanlar

 JH- Solventli Epoksi astarı Sürekli, gözeneksiz bir katın yüzeyi kapladığına emin olunuz. Gerekirse iki kat astar uygulaması yapınız. Jehoel JH-200 fırça, rulo veya gelberi ile uygulanabilir

Temizlik:

Etrafa dökülen ve uygulama ekipmanlarına bulaşan malzeme Jehoel Temizleme tineri ile temizlenebilir.

Ekipmanların Temizliği Uygulamadan hemen sonra, henüz sertleşmeden; Aletler Jehoel Temizleme Tineri ile temizlenmelidir. Sertleşen harç sadece mekanik olarak temizlenebilir. JH-200-Solventli Epoksi Zemin Astarı

Pota Ömrü (Potlife) 23°C sıcaklıkta yaklaşık ~3,saat

Temizlenebilme Süresi 23°C sıcaklıkta yaklaşık ~3,saat

Uygulama Notları / Sınırlamalar

P-887- astarı Malzemenin sertleşmesini tamamlaması için, izin verilen minimum sıcaklığın altında kullanmayınız. Düşük sıcaklıklar sertleşmeyi yavaşlatacak, yüksek sıcaklıklar ise sertleşmeyi hızlandıracaktır. Pota ömrü de sıcaklıklara bağlı olarak değişecektir.

Ürün ciltte tahriş yapabilir. Koruyucu eldiven veya gözlük kullanılmalıdır. İşe başlamadan önce ellere koruyucu krem sürülebilir. Harcın gözle teması halinde gözler derhal ılık su ile yıkanmalı ve doktora başvurmalıdır.

0°C’nin altında uzun süre kalırsa üründe kristalleşme gözlemlenebilir. Ürün tekrar oda sıcaklığına getirilerek kristalleri çözülürse herhangi bir problem olmadan kullanılabilir.

Doğrudan güneş ışınlarına (UV) bağlı olarak sertleşen üründe renk kayıpları, sararma olabilir.

Aşağıdaki Tablo, 25 ˚C de 14 günlük kürünü almış ürünün 21 gün boyunca aşağıdaki kimyasallara daldırılması sonucu kütlece % kazancı veya kaybı göstermektedir.

 

200– Solventli Epoksi astarıJehoel
Saf Su0,92
Sodyum Hipo Klorit ( % 5,5 )0,63
Formaldehit ( % 10,0 )0,71
Ethanol ( % 15 )1,01
Ethanol ( % 95 )4,96
Butil Asetat4,79
MIBK6,63
Benzin0,44
Ksilen12,60
Sodyum Hidroksit ( % 10 )0,62
Laktik Asit ( % 10 )0,95
Asetik Asit ( % 10 )1,03
Sülfürik Asit ( % 10 )0,87
Sülfürik Asit ( % 50 )0,30
Hidroklorik Asit ( % 10 )0,76
Hidroklorik Asit ( % 37 )1,63
Forforik Asit ( % 10 )0,82
Nitrik Asit ( % 10 )0,91
Amonyak ( % 10 )0,58

20 kg

+90 530 255 69 00