Bina Güçlendirme

Jehoel Chemical JH-1208 Yapısal Epoksi Tamir Harcı

  • İki bileşenli, solventsiz epoksi reçine esaslı, tamir, ankraj ve montaj harcı.Bayındırlık poz no:04.61385

Çatlakların tamir, montaj ve izolasyonunda, ankraj elemanlarının sabitlenmesinde, seramik, metal, çelik, beton aksamın, diltasyon bantlarının yapıştırılmasında, bina kolon ve kiriş güçlendirmelerinde ve filiz ekiminde kullanılır.

– Solvent içermez

– Kolay kullanım

– Sarkma yapmadan dik yüzeylerde kullanım

– Metal, çelik ve betona mükemmel yapışma.

– Kimyasal direnç.

– Mekanik mukavemet.

– Metal ve beton arasında kuvvetli aderans sağlar.

– Filiz ekimi sırasında demire kolaylıkla sarılır ve antikorrozif koruma sağlar.

Renk                                                  Gri

Görünüm                                         Mat

Ağırlıkça Katı Madde                     % 99

Yoğunluk                                          1,80 g/cm³

Karışım Oranı                                   (A/ B) 3 / 1

Uygulama Yöntemleri                   Spatula, Mala

Karışım Ömrü                                  50 dakika / 25°C

Raf Ömrü                                         1 yıl

Katlar Arası Bekleme Süresi        12 saat / 25°C

Kuruma Süresi                                12 saat / 25°C

Eğilme Mukavemeti                      20°C’de min. 30-40 N/mm² (10 Gün)

Elastikiyet Modülü                        4´300 N/mm²

Yapışma Mukavemeti

Çeliğe: 15 N/mm² (10Gün)

(Betondan Kopma: 4 N/mm² (10 Gün)

Basınç Mukavemeti: 20°C’de min.60-70 N/mm² (10 Gün)

Yüzey Hazırlığı

Yüzeydeki serbest parçacıklar ve boya artıkları tamamen temizlenmeli, kırık ve çatlaklar tamir dilmeli, yüzeyler pürüzlendirilip vakumlu süpürge ile tozdan, yağdan ve kirden, çelik yüzeyler pastan arındırılmalıdır, filiz ekiminde ankraj delikleri basınçlı hava ile temizlenmelidir.

Karışım Hazırlama

A ve B bileşeni karışım oranlarına dikkat edilerek homojen bir karışım elde edilinceye kadar spatula, mala veya düşük devirli karıştırıcı yardımı ile en az 3-4 dakika karıştırılmalıdır. Karşım sonrası uygulamaya hazırdır.

Uygulama Şartları

Yüzeyler yeterli dayanıma sahip olmalıdır. Betonun basınç dayanımı en az 25 N/mm², çekme dayanımı en az 1,5 N/mm² olmalıdır. 10°C altında ve çok nemli ortamlarda uygulamadan kaçınılmalıdır. Karışım oranlarına dikkat edilmelidir.

Ürün profesyonel kullanım içindir. Kullanmadan önce ambalaj üzerindeki güvenlik uyarılarına dikkat ediniz, gerektiği durumda ürünün Malzeme Güvenlik Bilgi Fişi’ne bakınız. Solumayınız, deri ve gözle temasından kaçınınız, yutmayınız, uygun iş güvenliği malzemesi kullanınız. Yangın ve patlama tehlikesi yanında çevrenin kirlenmemesi için de gerekli tedbirleri alınız. İyi havalandırılmış ortamlarda uygulayınız.

Ambalaj

3,75 kg A Bileşeni

1,25 kg B Bileşeni

Toplam Set: 5 kg

+90 530 255 69 00