Hizmetlerimiz


Tünel Su Yalıtımı

Tünel Su Yalıtımı

Yapının strüktürden sonra gelen en önemli kalemi su yalıtımıdır. Su ve nem, betonarmenin içindeki donatıda korozyon ve karbonlaşmaya neden olarak hayati risk taşır. Yapının strüktürünü su ve neme karşı korumanın en önemli yolu kesintisiz su yalıtımıdır. Özellikle Metro ve Tünel gibi ‘yer altı kullanımlı' diyebileceğimiz yapılarda yanlış yalıtımdan dolayı strüktürde oluşabilecek hataların telafisi kesinlikle yoktur. Kullanılacak olan yalıtım sisteminin, yapının ekonomik ömrü süresince servis vermesi beklenmelidir. Ön yatırımı düşük ama kısa vadede sorun yaşanabilecek sistemler kesinlikle tercih edilmemelidir. 

Geomembran sistemi ise yapı ömrü kadar servis verebilen ve yaşlanmayan yapısı ile Metro ve Tünel su yalıtımı konusunda 1960'lı yılların ortasından günümüze kadar kullanıldığı projelerde kendisini dünya çapında kanıtlamıştır.

Metro sistemleri genellikle aç kapa tüneller ile yer altı tünellerinin bir kombinasyonu şeklinde inşa edilmektedir. Aç kapa tünel uygulamalarında, mevcut betonarme yapı temel, perde ve üst döşeme olarak yalıtılmaktadır. Geomembranlar temel, perde ve üst döşeme yalıtımında serbest serim ve bini kaynağı yöntemiyle tek kat olarak uygulanır. Temel ve döşeme üzeri uygulamada, Geomembran rulosu daha önceden hazırlanmış olan ve tercihen tepsi perdahlı şap/betonarme yüzeye serbest olarak serilir, diğer rulo ilk açılan ruloya yaklaşık 10 cm bindirilir. Bini yerinden otomatik kaynak makinesi ile çift sıra kaynak yapıldıktan sonra, membran kaynakları basınçlı hava ile test edilir, sinyal tabakası üzerinde görsel testler yapılır. Geomembranın üzerine geotekstil uygulamaları, şantiye şartlarına göre belirlenir. Geomembran üzerine koruma betonu atıldıktan sonra kalıp ve donatı uygulamalarına geçilir. Yalıtım sisteminin perde uygulaması ile birleştirilebilmesi için temel uygulaması esnasında otomatik kaynak makinesinin çalışabileceği kadar pay bırakılmalı ve korumaya alınmalıdır. Perde yalıtımında Geomembran ruloları yukarıdan aşağıya açılarak sarkıtılır. Açılan rulolar birbirine 10 cm bindirilir. Otomatik kaynak makinesi ile bini yerlerinden çift sıra düşey kaynaklar yapılır. Temel uygulaması esnasında bırakılan pay, düşey membranlar üzerine bindirilip etek kaynağı yine çift sıra yapılarak sistemin sürekliliği sağlanır. Tüm kaynaklar basınçlı hava ile kontrol edilir ve sinyal tabakası üzerinde görsel testler yapılır. Perde yalıtımını takiben döşeme üzeri yalıtıma geçilir. Döşeme üzeri yalıtım temel yalıtım sistemine paralel uygulanarak sistemde süreklilik sağlanır.


ARA

WhatsApp